Aanmelden - Doetinchem

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier in om uw kind aan te melden voor opvang bij Actief4kids!

Gegevens ouder/verzorger
Voorletters: *
Tussenvoegsel: Achternaam: *
Tussenvoegsel: Meisjesnaam:
Geslacht: Man Vrouw *
Geboortedatum: *
BSN: *
Straatnaam: * Huisnummer: *
Postcode: * Woonplaats: *
Telefoon: *
Telefoon 2:
E-mail adres: *
Naam Rekeninghouder:
Rekeningnummer:

Dit is een eenoudergezin:
Gegevens ouder/verzorger 2
Voorletters: *
Tussenvoegsel: Achternaam: *
Tussenvoegsel: Meisjesnaam:
Geslacht: Man Vrouw *
Geboortedatum: *
BSN: *
Telefoon:
E-mail adres: *

Deze ouder/verzorger heeft afwijkende gegevens:
Hoeveel kinderen wilt u bij Actief4Kids inschrijven?
Opmerkingen

Hoe heeft u ons gevonden?

Door het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met de privacyverklaring van Actief4kids