Kosten - Doetinchem

Kosten

In 2020 gelden de volgende prijzen:

Naschoolse opvang + vakantieopvang

€ 7,02 per uur

Naschoolse opvang

€ 7,62 per uur

Vakantieopvang

€ 7,02 per uur

Incidentele opvang / studiedagen
Voor incidentele opvang en studie(mid)dagen geldt een tarief van € 8,50 per uur.


Vervoer
Voor het begeleiden van de kinderen van school naar de opvanglocatie rekenen wij een gedeelte van de kosten door naar de ouders/verzorgers. Informeer bij een pedagogisch medewerker naar de kosten.


Kijk hier voor meer informatie over het vervoer.


Activiteiten
Bij Actief4Kids kan uw kind kostenloos deelnemen aan het aangeboden sportprogramma. Informeer hiernaar bij de pedagogisch medewerkers.

Kijk hier voor meer informatie over het sportprogramma bij Actief4Kids.


Kinderopvangtoeslag
De Wet Kinderopvang gaat er vanuit dat de kinderopvang betaald wordt door drie partijen: de ouders, de werkgever(s) en de overheid. Deze laatste partij draagt bij in de vorm van de kinderopvangtoeslag.

Aan het ontvangen van kinderopvangtoeslag zijn enkele voorwaarden verbonden. Ouders die beiden werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook als u als zelfstandige werkt. Ook als u studeert of aan een reïntegratietraject deelneemt komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De gemeente of het UWV betaalt dan een gedeelte van de opvangkosten.


Het aanvragen van kinderopvangtoeslag kan op de website van de Belastingdienst. De benodigde gegevens voor de aanvraag ontvangt u van Actief4Kids bij het afsluiten van de overeenkomst met de opvangorganisatie. De Belastingdienst stort maandelijks het vooraf vastgestelde bedrag op uw rekening. Afhankelijk van het aantal kinderen en de hoogte van het belastbaar (gezins)inkomen kan deze toeslag variëren in hoogte.